VÝNOS INVESTICE: VÝKONNOST vs CASH FLOW

euro-870757_640Musíme si v něčem udělat pořádek. Nás investory vždy zajímá výnos investice, často si ale pleteme různé pojmy týkající se výnosnosti. Podíváme se na dva základní ukazatele výnosnosti finanční investice: výkonnost a cash flow.

Občas dostávám podobné dotazy na výnosnost dividendového fondu jako třeba tento:

Koukám, že ten dividendový fond má výkonnost od založení účtu -10,63% :( Mám se tím znepokojovat?

Nejdřív tento dotaz zodpovím a pak se budu tématu výnosnosti investic věnovat podrobněji. Moje odpověď:

Jestliže jste strategický investor, který investuje s cílem získání dlouhodobého, stabilního a vysokého cash flow, tak vás krátkodobý pokles hodnoty fondu vůbec nemusí znepokojovat.

Podíváme se ale na to, co způsobuje největší zmatení v hlavách nás investorů, pokud jde o výnosnost našich investic.

VÝKONNOST

Tím zmatením je způsob, jakým měříme a jak se díváme na výnos investic. Standardním způsobem je výkonnost investice. Ta říká, jak se změnila tržní hodnota dané investice za danou dobu. Tento pohled je zcela přesný, když říká, že průměrný tržní účastník si v danou dobu myslí, že investice má takovou a takovou hodnotu. Ale bohužel nám tento způsob o investici neříká nic jiného než, že v bodě A měla investice tržní ohodnocení X a v bodě B tržní ohodnocení Y. To se může hodit investorům, kteří chtějí svoji investici v bodě B prodat. Pak vědí, kolik za ni inkasují. A také se to hodí spekulantům, jejichž strategií je v bodě A koupit za co nejnižší cenu X a v bodě B prodat za co nejvyšší cenu Y. Je to ale váš případ? Pokud tohle není vaše investiční strategie, pak je výkonnost investice jen zajímavým ukazatelem, nic víc. O skutečné výnosnosti vaší investice ale rozhoduje něco zcela jiného.

CASH FLOW

Podstatou každé investice je tok peněz neboli cash flow. Pokud nejste spekulant a vaším cílem není vydělávat na poklesech a nárůstech tržní hodnoty, pak je pro vás důvodem investice získání dlouhodobého, pravidelného, stabilního a vysokého cash flow. V případě budování finanční svobody vám tento tok peněz bude za pár let pokrývat vaše výdaje. A o to jde! Nejde o to koupit levně (pokud se vám to vůbec podaří), prodat draho, zisk utratit a být zase na začátku. Ale pravidelně ze své investice dostávat tok peněz. Pak vás krátkodobé výkyvy tržní hodnoty nemusí vůbec znepokojovat a skoro bych řekl, že vás ani nemusejí zajímat. Strategického investora zajímá především to, jestli mu jeho investice pravidelně (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) přináší stabilní peníze. A ty mají s aktuální tržní hodnotou jen velmi málo společného.

PRONÁJEM NEMOVITOSTI

Ukážu vám to na příkladu s pronájmem nemovitosti. Představte si, že jste koupili na pronájem byt za 1 mil. Kč. Při 5% výnosu z pronájmu vám tato investice přinese 50 tis. Kč ročně. Po dvou letech jste od nájemce obdrželi celkem 100 tis. Kč, což je cash flow z vaší investice. Potom si přečtete v novinách, že ceny nemovitostí ve vaší lokalitě za poslední dva roky klesly o 10 % a tím tržní hodnota vaší investice klesla o 100 tis. Kč. Jaký je výnos vaší investice? Teoreticky je to nula, protože jste 100 tis. Kč vydělali na nájemném a 100 tis. Kč jste prodělali na poklesu tržní hodnoty. Je to ale skutečně tak? Není. Dokud svoji investici neprodáte, tak vás aktuální tržní ohodnocení nemusí zajímat. A pokud jste strategický investor, tak investujete dlouhodobě a jak říká Warren Buffet: „Naše nejoblíbenější doba držby je napořád.“

Pokud ale stále věříte měření výnosu investice pomocí tržní hodnoty, tak se podívejte do své peněženky. Je tam nula? Já se vsadím, že tam najdete 100 tis. Kč z pronájmu. Těch minus 100 tis. Kč z poklesu tržní hodnoty je jen teoretické znehodnocení vaší investice, kdyby jste byt na pronájem zrovna chtěli prodat. Ceny nemovitostí ale stále neklesají, naopak v průměru neustále rostou. Dám vám ještě opačný příklad. Koupíte si byt na pronájem za 1 mil. Kč a během dvou let vám vaše investice přinesla cash flow ve výši 100 tis. Kč. V novinách si přečtete, že ve vaší lokalitě za poslední dva roky vzrostly ceny nemovitostí o 10%. Teoreticky jste tedy vydělali 100 tis. Kč na pronájmu a 100 tis. Kč na zhodnocení nemovitosti, tedy celkem 200 tis. Kč. Je to tak? Zeptejte se vaší peněženky. Vsadím se, že tam bude „jen“ 100 tis. Kč, které vám přineslo cash flow z pronájmu. Pokud investici neprodáte, žádné její zhodnocení nezrealizujete.

DIVIDENDOVÉ FONDY

Podobně to funguje i s investicemi do dividendových fondů. Nejdříve asi ale něco řekneme o tom, co jsou dividendové fondy a jak fungují. Dividendové fondy jsou akciové podílové fondy. Od ostatních akciových fondů se liší tím, že do svých portfolií nakupují pouze akcie, které dlouhodobě a stabilně vyplácejí vysoké dividendy (tzv. dividendové akcie). A zároveň se liší tím, že jejich primárním zdrojem příjmu je výnos z vyplácených dividend. Naproti tomu růstové akcie jsou zaměřené na výkonnost a těží z nárůstu hodnoty akcií. Příjem vám mohou generovat jedině tak, že provedete odkup části vašeho portfolia. Strategie akciových fondů, které se zaměřují na růstové akcie, je závislá na růstu cen akcií. V době konjunktury a růstu akciových trhů mají obvykle vyšší výkonnost než dividendové akcie. Naopak v době recese a propadu akciových trhů obvykle mají nižší výkonnost (tedy více zápornou). Nehledě na to, jestli je konjunktura nebo recese, jestli akcie rostou nebo klesají, vždy mají výrazně nižší cash flow než dividendové akcie.

V době propadu na akciovém trhu mají zápornou výkonnost oba typy akcií, růstové i dividendové. Ceny růstových akcií ale obvykle propadnou více. Dividendové akcie si ale i v době recese zachovávají kladné cash flow. Většinou jsou to velké společnosti, které mají silnou bilanci a i v době hospodářského útlumu jsou schopné generovat zisky, i když jsou nižší. Např. v době vrcholící finanční krize v roce 2009 se výplaty dividend velkých amerických společností z indexu S&P 500 snížily o 24 %. Dobře, váš příjem z dividend byl o necelou čtvrtinu nižší, ale pořád jste dostávali kladné cash flow*, zatímco investoři do výkonnostních akcií museli čekat, až se ceny jejich akcií opět vzpamatují z 50% propadu a vrátí se na předkrizovou úroveň, což se stalo až po čtyřech letech.

Abych to stručně shrnul: pokud investujete za cílem získání pravidelného cash flow z dividend, tak tomu věřte a nějaké pohyby cen akcií sem a tam neřešte :)

* většina dividendových fondů nenabízí variantu s přímou výplatou dividend na váš účet, je zapotřebí provést odkup ve výši dividendy, ale efekt pro vaši peněženku je stejný :)

  • BÝKŮV ZPRAVODAJ

    Nezmeškejte žádný nový článek! Býkův zpravodaj vám ho pošle rovnou emailem :)

  • Kategorie