MMM: JAK POZNAT, KDY JE VÝPRODEJ NA AKCIOVÉM TRHU

V nedávném článku z investiční série jsem zmínil, že index S&P 500 vynesl za posledních šedesát let lehce přes 11% (7% po započtení inflace) ročně.

Ale co způsobilo tento štědrý výnos? A existuje nějaký způsob, jak se dozvědět, jestli trh přinese podobný, nebo dramaticky vyšší nebo nižší výnos v průběhu našeho vlastního investičního života?

Abychom provedli překvapivě vzdělaný odhad, potřebujete jenom porozumět vzorci, který určuje cenu akcie každé individuální společnosti:

Cena akcie = příjem společnosti na jednu akcii × P/E poměr

P/E poměr (Price to Earnings Ratio = poměr ceny ku příjmu) je dále určen těmito faktory:

Růst příjmů v nedávné minulosti × nesmyslné náhodné odhady dalších příjmů

Tedy společnosti, které nedávno zažívaly růst zisků, a které jsou okázalé a vzrušující a tedy se od nich očekává, že u nich uvidíme pokračující růst zisku, jsou odměněny vyšším P/E poměrem a tedy vyššími cenami akcií.

Dobrým příkladem trendy akcie je Google, který se obchoduje s P/E = 20 (akcie Google stojí $500 za kus, protože jejich příjmy na akcii jsou $25 násobeno P/E ve výši 20).

Méně okázalým, ale stále velmi profitabilním protipříkladem by byla ropná společnost Chevron. Cena její akcie je jen kolem $100 – příjmy na akcii jsou $10,30 a P/E poměr je pěkných, konzervativních 9,71. Pokud by P/E poměr byl jako u Google, akcie Chevron by stály přes $200! To je, protože investoři očekávají, že Google poroste mnohem rychleji než Chevron během příštích několika let.

Ale protože nikdo nedokáže opravdu předpovědět budoucí příjmy společnosti více než několik měsíců dopředu, faktor nesmyslných náhodných odhadů dalších příjmů je předmětem revize každý každičký den, což je důvodem, proč akciový trh tak divoce kolísá.

Naštěstí, když se díváte na celou sbírku 500 velkých společností během období několika desetiletí, uvidíte mnohem rozumnější obrázek. Zviditelní se průměrný P/E poměr, který se ukazuje být ve výši 16,4. Tohle číslo získáme, když spočítáme vážený průměr P/E poměrů VŠECH 500 společností v indexu S&P 500.

Takže byste mohli říct, že když je P/E poměr akciového trhu nad 16,4, je neobvykle drahý. Když je pod tímto číslem, JE VE VÝPRODEJI! Samozřejmě se můžete ponořit do hlubších detailů a nalézt výjimky z těchto pravidel, ale detailní statistická analýza tržní historie ukazuje, že když můžete nakoupit akcie, když jsou ve výprodeji, hodně pod 16,4, vaše investiční výnosy během dalších 10-20 let jsou neobvykle dobré. Pokud nakupujete, když je to mnohem vyšší než 16,4, pravděpodobně získáte podprůměrné výnosy.

Je tomu tak, protože v dlouhém období mají příjmy společností a dividendy tendenci růst fixním tempem – stejným tempem jako celá americká ekonomika, což bylo kolem 3,3% po zohlednění inflace po většinu času v moderní době. Pokud koupíte akcii, která vyplácí 2% dividendu a její příjmy rostou tempem 3,5% ročně a P/E poměr zůstává v čase stejný, ukazuje se, že budete mít příjem 5,5% výnos po zohlednění inflace (8,5% nebo tak nějak před zohledněním inflace) z této akcie. Ale když se akciový trh dostane dočasně do nebo z módy a P/E poměr roste nebo klesá, váš výnos může být mnohem vyšší nebo nižší. Od padesátých let do roku 2000 šel P/E poměr celkem nahoru, což přineslo investorům skvělé výnosy během tohoto období.

Na vrcholu technologické boomu v březnu 2000 balancoval index S&P na dramaticky vysoké úrovni P/E poměru ve výši přes 30. V březnu 2010, deset let poté, vydělávaly společnosti ve skutečnosti VÍCE peněz, ale akciový index dosahoval o 30% menší hodnoty. Je to, protože lidé byli v menší euforii z akcií v té době, takže P/E poměr byl mnohem realističtější v roce 2010.

V březnu 2009 zde byl masivní propad akciového trhu a ceny akcií spadly tak nízko, že P/E poměr byl jen v rozmezí kolem 13. Výše výprodeje, která tu nebyla od roku 1986. Když jste si koupili tehdy akcie, jste už nahoře o 100% během dvou let, protože jak příjmy, tak poměr (nadšení investorů) vzrostly.

Takže jaký je současný P/E poměr indexu? Je to současná cena (1280) děleno celkový příjem společností na akcii za poslední rok ($78,86). S poměrem 16,23 – akorát kolem průměru.

Takže akciový trh je přesně tam, kde by měl být z historického pohledu, a pokud tento poměr přetrvá, dostanete výnos rovnající se růstu amerického HDP plus současný dividendový výnos, který akcie aktuálně vyplácejí: 1,83%. To dává dohromady 6,83% před zohledněním inflace. Pokud, na druhou stranu, P/E poměr půjde nahoru díky nadšeným investorům nalévajícím peníze zpět, jako to udělali v osmdesátých a devadesátých letech, můžete mít štěstí – pokud máte dvojité štěstí, abyste věděli, kdy stáhnout část ze svých zisků zpět do stabilnějších investic, než se vše vrátí zpátky k průměru.

Stále nedoporučuji pokoušet se přechytračit akciový trh načasováním sérií opakovaných nákupů a prodejů. Ale stále se mi líbí tato metoda zhodnocení ke zjištění, jestli jsem blázen přidávat dále do svého akciového portfolia v jakémkoli časovém okamžiku. Když se trh odchýlí celkem hodně od průměrného P/E poměru, je to něco, co by nás mělo zajímat.

Další čtení:

velké grafy P/E poměrů akciového trhu, vyhlazené za posledních 10 let, což vám dá tzv. P/E10 poměr: http://www.multpl.com/

delší vysvětlení, jak ohodnotit akciový trh, s více čísly: http://www.investorsfriend.com

(převzato a přeloženo z původního článku Mr. Money Mustache: How to tell when the Stock Market is on Sale ze dne 9.6.2011)

  • BÝKŮV ZPRAVODAJ

    Nezmeškejte žádný nový článek! Býkův zpravodaj vám ho pošle rovnou emailem :)

  • Kategorie